Published by Anni Svensson on september 19, 2019

Därför får du inte ta med en kastkniv på flyget

16161-1

Listan över saker du inte får ta med dig på flyget kan göras lång. Det finns en rad olika förbud för skjutvapen. I den här kategorin inkluderas även vapen som inte använder skarp ammunition. Detsamma gäller spetsiga föremål, exempelvis hackor eller knivar. Detta kan betraktas vara självklar information, men flygbolagen är trots detta skyldiga att lista samtliga förbjudna föremål.

Att flyga är i regel förknippat med en rad olika säkerhetsåtgärder. Säkerhetsarbetet på flygplatserna och i flygplanen är dock ännu mera omfattande. Under flygningen arbetar kabinpersonalen hela tiden för att förebygga brott. Det finns dock alltid en risk för att terrorister ska försöka sig på en kapning av planet. Av den anledning har flygbolagen minimerat möjligheten för passagerarna att ta med sig föremål som kan utgöra en risk.

Även sportutrustning kan vara farligt 

Det är inte syftet som avgör vad du får ta med dig på flygplanet. Du kanske exempelvis ska på ett läger för att lära dig att kasta kniv. Din intention är då att göra en resa för att kunna utföra en sport. Ur ett säkerhetsperspektiv begår du dock ett brott om du tar med dig kastknivarna till kabinen. Att förvara de vassa föremålen i din resväska kan dock vara accepterat. Du måste i vilket fall försäkra dig om att du får ta med dig kastknivar till det land som du avser att besöka.

Har du funderat på att börja med knivkastning? Det är en stridsteknik och en sport med en rik historia. Knivkastning har också en utbredd användning som underhållningsmoment på cirkusar och dylikt. Inom underhållningsvärlden visar knivkastaren ofta sina kunskaper genom att kasta knivar runt en person. 

Regler för användning utanför hemmet

1616-7-darfor-far-du-inte-ta-med-en-kastkniv-på-flyget-2

Knivar används dessvärre alltför ofta vid våldsbrott. Därför är kastknivar mycket farliga i fel händer. Läs mer i den här artikeln i Upsala Nya Tidning. Även om du använder kastknivar i sportsyfte är det ett lagbrott att bära en kastkniv bland allmänheten.

 • Alla former av knivar är förbjudna att bära bland allmänheten. Det gäller även likande föremål som kan användas vid våldsbrott, exempelvis sablar och karatepinnar.
 • Det finns dock vissa undantag. En snickare får exempelvis bära vassa föremål som denne använder i arbetet. Soldater i tjänst får också bära vassa föremål om de bär tjänstekläder. I naturen får du också bära på vassa föremål om du ämnar använda det för ett syfte i naturen.
 • Lagen är inte helt tydlig vad gäller fickknivar och dylikt. Det finns mindre fickknivar som ofta kommer i form av souvenirer. Dessa kan du i regel bära utanför ditt hem. Det kan dock finnas platser där dessa vassa föremål inte är tillåtna. Ett exempel är flygplatser.
 • Det finns en ålderslag som inte så många känner till. Personer under 21 år får inte äga, exempelvis ett svärd, även om det förvaras i hemmet. Den som är under 21 år kan bli åtalad om denne försöker köpa ett svärd. Detta gäller även personen som försöker sälja till den som är under 21 år. 
 • Du kanske har hörts talas om bekanta som har köpt vassa föremål utomlands? Detta är olagligt såvida man inte har ansökt om att få ta med sig vassa föremål över gränsen. I regel godkänns endast ansökningar gällande att få ta med sig vapen hem, om syftet är att förvara dessa i hemmet som prydnad eller dylikt. 
 • Är du osäker gällande vilka vassa föremål du får bära? En tumregel är att alltid kolla vad som gäller för just ditt föremål.

Flygplatsernas säkerhetsrutiner

En kniv kan, som vi redan har nämnt, alltid utgöra en säkerhetsrisk. Därför får du inte ta med en kastkniv på flygplanet. Läs mer i denna artikel i Expressen. Vassa föremål är dock inte de enda farliga objekten som människor försöker ta med sig på flygplanen. 

I USA är det inte ovanligt att tusentals personer varje år försöker ta med sig pistoler. I majoriteten av de upptäckta fallen handlar de om pistoler med skarpladdad ammunition. Flygplatsernas personal lyckas dock stoppa de allra flesta med sina metaldetektorer. Det har alltså varit tal om personer som försökt ta med sig pistoler in i kabinen.

I Sverige får man dock ta sig med en del farliga föremål i sitt incheckade bagage. Du kan bland annat ta med dig en batong och en del typer av vassa föremål. Du får i regel ta med dig knivar som inte har inte blad som överstiger 6 centimeter. Det är dock viktigt att poängtera att alla flygbolag inte har samma regler. Ifall du vill ta med dig något som kan användas som ett vapen bör du alltid konsultera ditt flygbolag innan. 

Knivkastningens grunder

1616-3

Knivkastaren vill kunna kontrollera rotationen på kniven. I de allra flesta fallen ska bladet fastna stabilt på målet, exempelvis en bräda av träd. 

 • För att du ska lyckas med kastet måste du kontrollera din kropp på rätt sätt. Det finns olika tekniker du kan använda dig av. Armbågen ska i regel vara i en vertikal position, och det är inte ovanligt att använda den andra handen som stöd. 
 • Distansen används i regel för att göra kastet svårare eller lättare. Kroppens rotation ökar när kastet sker från en längre distans. 
 • En vanlig teknik är att kasta kniven med rotation. Detta är en teknik som kräver mycket träning. Om du håller i bladet när du kastar så roterar kniven mindre än om du håller i handtaget. Avståndet påverkar ofta vilket grepp du väljer. Ifall du bedömer att du behöver två hela snurr för att träffa plankan bör du hålla i handtaget. Bedömer du istället att du behöver ett och ett halvt snurr är det bättre att hålla i bladet. 
 • Det finns flera tekniker som kan öka eller minska rotationen. Om du håller ditt pekfinger utmed bladet när du kastar ska rotationen minska. 
 • Det viktigaste av allt är att träna precisionen. En del menar att nyckeln till att förbättra sin precision ligger i var du kollar på målet. En del menar också att ett rakt kast alltid är bäst. Det kan exempelvis handla om ett kast som hamnar relativt långt från målet, men som samtidigt befinner sig inom samma vertikala linje som målet.

Börja med knivkastning

Knivkastning som sport har inte jättemånga utövare. Det finns dock klubbar i många olika länder, främst i Europa och USA. Det finns även ett internationellt tävlingsorgan som organiserar tävlingar och tillhandahåller statistik. Det finns också ett antal olika världsrekord som utövarna försöker slå. 

Tävlingsformatet innefattar i regel att utövaren kastar mot en platta av träd. Det finns likheter med att kasta dart, inte minst för att tavlan i en viss utsträckning är utformad på samma sätt. Som utövare vill du komma så nära mitten som möjligt med ditt kast.

Under nybörjartävlingar tillämpar man kortare avstånd. Utövarna på en lite mer avancerad nivå använder i sin tur ett längre kastavstånd. Antalet kast varierar beroende på tävling och nivå. 

Du kan också kasta kniv som en kampsportsform. Innan det blev en sport användes kasten i olika slags jakttävlingar. Idag är det en del av kamsportsträning som bland annat finns i Japan och delar av Afrika. I många kulturer var det vanligt att varje knivkastare bar på minst två knivar. I värsta fall kunde dock kastaren missa sitt kast, och istället beväpna sin motståndare. 

Knivkastning i kampsportsformat är givetvis att betrakta som farligt. Som kampsport handlar det dock minst lika mycket om att undvika att bli attackerad.