Published by Anni Svensson on september 30, 2015

Stöd till barn med autism

Det är inte lätt att ha autism, och man behöver både hjälp och stöd. Samtidigt kan det sätta stor press på familjer till barn som har någon form av autism, här behövs det också en hel del information. Med rätt assistans kan man komma till rätta med mycket som annars kunde göra vardagen mycket komplicerad.

101-4-autismMan vet inte helt och hållet vad som orsakar autism, men vanligtvis så märker man redan i barndomen att något inte står helt rätt till. Det kan visa sig på flera olika sätt, men ofta har dessa barn svårt att ta in och bearbeta information. Detta leder även till svårigheter med social samspel, och allt vad detta för med sig. Man har svårt att följa med i undervisningen i en vanlig skolklass, och vissa barn med autism talar inte heller. Det kan uppstå komplexa situationer, men dessa kan underlättas genom rätt hjälp.

Hjälp och stöd på rätt sätt

Genom att få assistans när man behöver det som bäst gö att barnen kan klara av mycket mer än de annars skulle kunna. Detta i sin tur tar bort en stor del av den stress som både föräldrar och barn kan känna ibland. Läs mer om hur TRF Assistans ger stöd till föräldrar med autistiska barn. Detta inkluderar olika delar av livet, både till vardags och under fritiden.

Många gånger är det olika uppgifter i samband med skolgången som kräver lite extra stöd. Barn vill känna sig fria och oberoende, det är en naturlig del av att växa upp. Genom den assistans de får kan de bygga upp ett liv utan att vara beroende av sina föräldrar, precis som de barn som inte har autism gör. På länken kan du läsa mer om assistansersättning från TRF Assistans www.trfassistans.se. Genom att ge stöd under skolgången lägger man grunden för ett lättare vuxenliv.

En speciell grupp med sina egna behov

Alla har rätt till ett fullt och rikt liv, oavsett om man har autism eller inte. Det finns vissa saker som är grundläggande för att man ska kunna njuta fullt ut av livet, och ibland behöver man lite assistans för att kunna uppnå detta. Utbildning, hobby, sport, politiskt eller religiöst engagemang. Alla dessa aspekter av livet är viktiga för både barn och vuxna.

Som med mycket annat är det inte lätt att få loss meddler för att kunna hjälpa de som har autism. Man har också åsikter om hur dessa ska användas. Diskussionen fortsätter att gå framåt inom detta område, och man har en hel del att säga. ”Låt våra barn med autism få studiero” skriver Göteborgs-Posten i den här artikeln, vilket återigen visar att just skolgången är något man fokuserar på.

Att leva med autism, eller med ett barn som har autism, kan innebära olika saker. Alla har sin egen speciella situation och den ena är inte den andra lik. Därför måste också den hjälp och stöd man får vara anpassad till det man har behov av. Ömsesidig respekt och uppskattning är viktigt, tillsammans med den praktiska hjälp man kan få.

 

 

 

 

 

#Autism